CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKVPPD - CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP TÂM LÝ HỌC VIỆT NAM

Đăng lúc: 05-07-2018 - Đã xem: 4498

VPPD là chương trình thường niên được xây dựng dưới sự hợp tác giữa các tổ chức tại Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm mang lại cơ hội trao đổi và học hỏi cho những người đang hành nghề và sinh viên giữa hai quốc gia, thông qua đó người tham dự sẽ nâng cao kiến thức cùng những kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia và người đồng đẳng trong việc cung cấp dịch vụ tham vấn/ hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp cho khách hàng.