TỰ GIÁN ĐOẠN GÂY CẢN TRỞ HƠN SO VỚI BỊ GIÁN ĐOẠN

Đăng lúc: 15-09-2016 - Đã xem: 1459

Các tác giả Katidioti, Borst, van Vugt, và Taatgen từ đại học Groningen, Hà Lan vừa công bố một nghiên cứu khoa học nói về việc tự gián đoán bản thân gây cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ hơn là bị gián đoạn bởi người khác. Họ đã tiến hành hai thí nghiệm, một thí nghiệm hành vi (28 người tham gia) và một trong đó học sinh được đo sự giãn nở (21 người tham gia) . 

 

Trong cả hai thí nghiệm, tự gián đoạn làm người tham gia hoàn thành nhiệm vụ chính chậm hơn so với gián đoạn bên ngoài (xảy ra vào những thời điểm tương tự trong công việc như tự gián đoạn). Tuy nhiên , không có sự khác biệt giữa hai loại gián đoạn trong thời gian cần thiết để tiếp tục nhiệm vụ chính. 

 

Bài được công bố ở đây: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216304654 (Phải trả tiền để đọc, hoặc nếu ai có tài khoản thư viện)

 

Đăng lại thông tin trên trang tóm lược nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Anh quốc tại: https://digest.bps.org.uk/2016/09/05/interrupting-yourself-can-be-more-disruptive-than-being-interrupted-by-someone-else/ 

 

WELink giới thiệu

shadow_sanpham