CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKHIỂU BIẾT VỀ TRẦM CẢM

Đăng lúc: 08-09-2016 - Đã xem: 27582

Trầm cảm có thể làm suy giảm nghiêm trọng năng lực của một người để thực hiện được các chức năng trong các tình huống hàng ngày. Nhưng viễn cảnh cho việc chữa trị là tốt cho những ai bị trầm cảm nếu họ nhận được một chương trình hỗ trợ và chăm sóc thích đáng.