CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKKẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC TRƯỜNG HỌC CỦA NASP

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 516

Xin được giới thiệu với quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên sơ lược về mô hình Kế hoạch đào tạo và thực hành tâm lý học trường học của Hiệp hội quốc gia các nhà tâm lý học trường học Hoa Kỳ – NASP (National Association School Psychologists) dưới đây.

THAM VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG, LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 928

Trong bối cảnh Việt Nam, (chưa có một chương trình đào tạo chính thức và đầy đủ cho nghề tham vấn học đường, chưa có các tổ chức nghề nghiệp của những người làm tham vấn học đường và chưa có những chính sách cũng như tiêu chuẩn của quốc gia cho hoạt động tham vấn học đường), việc đặt ra tiêu chuẩn cho những người làm tham vấn học đường là một vấn đề hết sức khó khăn.