CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKKỸ NĂNG SỐNG

Đăng lúc: 01-11-2018 - Đã xem: 535

Tầm 10 năm nay, ở Việt Nam nổi lên câu chuyện “Kỹ năng sống”, nó dường như khẳng định sự bỏ lỡ của trường học trong việc giáo dục nhân cách học sinh, nó cũng đồng thời cho thấy nhiều người trẻ Việt Nam dường như không biết sống như thế nào cho ra hồn. Tuy vậy, rồi trường học cũng sẽ nhận ra chuyên của mình, chúng ta sẽ tìm hiểu nó sau hoặc chút ít trong bài này.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC TRƯỜNG HỌC CỦA NASP

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 1009

Xin được giới thiệu với quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên sơ lược về mô hình Kế hoạch đào tạo và thực hành tâm lý học trường học của Hiệp hội quốc gia các nhà tâm lý học trường học Hoa Kỳ – NASP (National Association School Psychologists) dưới đây.

THAM VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG, LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 2932

Trong bối cảnh Việt Nam, (chưa có một chương trình đào tạo chính thức và đầy đủ cho nghề tham vấn học đường, chưa có các tổ chức nghề nghiệp của những người làm tham vấn học đường và chưa có những chính sách cũng như tiêu chuẩn của quốc gia cho hoạt động tham vấn học đường), việc đặt ra tiêu chuẩn cho những người làm tham vấn học đường là một vấn đề hết sức khó khăn.