CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKNHẬN THỨC VỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA HỌC SINH

Đăng lúc: 07-09-2016 - Đã xem: 2380

Xác định nhận thức của học sinh THCS (Trung học cơ sở) đối với vấn đề sức khoẻ tâm thần, từ đó đưa ra định hướng nhằm nâng cao nhận thức về sức khoẻ tâm thần cho học sinh THCS.

NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

Đăng lúc: 28-08-2016 - Đã xem: 1081

Tâm lý học (TLH) là khoa học về hành vi và tâm trí (tiến trình hoạt động thần kinh/ tiến trình nhận thức) của con người, vì thế nghiên cứu tâm lý là nhằm tìm ra những câu trả lời cho các vấn đề, sự kiện liên quan đến hành vi và tiến trình nhận thức của con người.