CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKLÀM CHA MẸ KIỂU QUYẾT ĐOÁN

Đăng lúc: 03-10-2016 - Đã xem: 1391

Về cơ bản, những điều trọng tâm của kiểu cha mẹ quyết đoán là: Đưa ra các giới hạn, bên cạnh luật lệ; Trao đổi/ tranh luận với trẻ; và Cho thấy trách nhiệm đối với những nhu cầu cảm xúc của đứa trẻ.