CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKRANH GIỚI TRONG THAM VẤN TÂM LÝ TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA VIỆT NAM

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 1787

Bài viết này tập trung bàn luận về những ranh giới chủ yếu và phổ biến trong lĩnh vực tham vấn tâm lý trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, là nơi mà tôi đã và sẽ hành nghề như một nhà tham vấn tâm lý chuyên nghiệp

TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÀ THAM VẤN TÂM LÝ (ACA)

Đăng lúc: 26-08-2016 - Đã xem: 2723

Hoạt động tham vấn tâm lý chuyên nghiệp đòi hỏi những tiêu chuẩn đạo đức nghề riêng của mình mà những ai hành nghề này dều phải tuân thủ. Dưới đây là tiêu chuẩn đạo đức nghề tham vấn của Hội tham vấn tâm lý Hoa Kỳ.