CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKĐỘNG CƠ CHỌN NGÀNH TÂM LÝ HỌC

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 1266

Theo kết quả nghiên cứu của Stewart, R., Hill, K., Stewart, J., Bimler, D., & Kirkland, J. (2005), sau đây là nhóm các động cơ phổ biến để lựa chọn các ngành học trong tâm lý học theo 10 (mười) lĩnh vực khác nhau. Cụ thể, những người theo học ngành tâm lý học có những động cơ khác nhau xuất phát từ những trải nghiệm hay tính cách khác nhau của họ, và thông thường từ động cơ này họ sẽ lựa chọn hướng nghề nghiệp chuyên sâu cho mình sau này.