CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NGHỀ THAM VẤN VÀ TRỊ LIỆU TÂM LÝ

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 513

Tham vấn và trị liệu được xác định là hai lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, tuy vậy trong một khía cạnh khác và có tính phù hợp với bối cảnh Việt Nam, tham vấn và trị liệu có thể được xem như là cùng một lĩnh vực nghề nghiệp với những cấp độ khác nhau tùy thuộc vào người hành nghề và nguồn đào tạo của người đó.

KHUNG MÔ TẢ MỘT LIỆU PHÁP TÂM LÝ

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 405

Những điều được giới thiệu sau đây sẽ giúp người thực hành có thể định hướng được việc sử dụng các liệu pháp nào là phù hợp, và là cơ sở để nhận biết đâu là một liệu pháp tâm lý thật sự

MỐI QUAN HỆ TRONG THAM VẤN

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 391

Những năm gần đây, kỹ thuật tham vấn (liệu pháp) dường như đã được thay thế bằng những khía cạnh của cảm xúc trong tiến trình tham vấn. Kỹ thuật trở thành những cách thức mà có thể sử dụng một cách linh hoạt để hỗ trợ cho việc tập trung vào mối quan hệ giữa chuyên viên và thân chủ.