CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKMỐI QUAN HỆ TRONG THAM VẤN

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 346

Những năm gần đây, kỹ thuật tham vấn (liệu pháp) dường như đã được thay thế bằng những khía cạnh của cảm xúc trong tiến trình tham vấn. Kỹ thuật trở thành những cách thức mà có thể sử dụng một cách linh hoạt để hỗ trợ cho việc tập trung vào mối quan hệ giữa chuyên viên và thân chủ.