CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKNHẬN THỨC VỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA HỌC SINH

Đăng lúc: 07-09-2016 - Đã xem: 1308

Xác định nhận thức của học sinh THCS (Trung học cơ sở) đối với vấn đề sức khoẻ tâm thần, từ đó đưa ra định hướng nhằm nâng cao nhận thức về sức khoẻ tâm thần cho học sinh THCS.

HÀNH VI TỰ GÂY TỔN THƯƠNG

Đăng lúc: 05-09-2016 - Đã xem: 992

Tự gây tổn thương là một hiện tượng nổi bật nơi tuổi thanh thiếu niên (adolestcent), bao gồm những hành vi cụ thể như: Tự cắt (self-cut) vào người hoặc dùng thuốc lá đang cháy để châm vào cơ thể, thường là nơi cổ tay; Đập đầu hoặc tay chân vào tường hoặc nền nhà…

RANH GIỚI TRONG THAM VẤN TÂM LÝ TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA VIỆT NAM

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 1055

Bài viết này tập trung bàn luận về những ranh giới chủ yếu và phổ biến trong lĩnh vực tham vấn tâm lý trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, là nơi mà tôi đã và sẽ hành nghề như một nhà tham vấn tâm lý chuyên nghiệp

ĐỘNG CƠ CHỌN NGÀNH TÂM LÝ HỌC

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 841

Theo kết quả nghiên cứu của Stewart, R., Hill, K., Stewart, J., Bimler, D., & Kirkland, J. (2005), sau đây là nhóm các động cơ phổ biến để lựa chọn các ngành học trong tâm lý học theo 10 (mười) lĩnh vực khác nhau. Cụ thể, những người theo học ngành tâm lý học có những động cơ khác nhau xuất phát từ những trải nghiệm hay tính cách khác nhau của họ, và thông thường từ động cơ này họ sẽ lựa chọn hướng nghề nghiệp chuyên sâu cho mình sau này.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC TRƯỜNG HỌC CỦA NASP

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 723

Xin được giới thiệu với quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên sơ lược về mô hình Kế hoạch đào tạo và thực hành tâm lý học trường học của Hiệp hội quốc gia các nhà tâm lý học trường học Hoa Kỳ – NASP (National Association School Psychologists) dưới đây.

NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

Đăng lúc: 28-08-2016 - Đã xem: 631

Tâm lý học (TLH) là khoa học về hành vi và tâm trí (tiến trình hoạt động thần kinh/ tiến trình nhận thức) của con người, vì thế nghiên cứu tâm lý là nhằm tìm ra những câu trả lời cho các vấn đề, sự kiện liên quan đến hành vi và tiến trình nhận thức của con người.