CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKHIỂU BIẾT VỀ TRẦM CẢM

Đăng lúc: 08-09-2016 - Đã xem: 25709

Trầm cảm có thể làm suy giảm nghiêm trọng năng lực của một người để thực hiện được các chức năng trong các tình huống hàng ngày. Nhưng viễn cảnh cho việc chữa trị là tốt cho những ai bị trầm cảm nếu họ nhận được một chương trình hỗ trợ và chăm sóc thích đáng.

MƯỜI SỰ THẬT VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN

Đăng lúc: 07-09-2016 - Đã xem: 2416

Mười sự thật về sức khỏe tâm thần bao gồm các thông tin và số liệu được dẫn chứng bởi tổ chức y tế thế giới WHO

NHẬN THỨC VỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA HỌC SINH

Đăng lúc: 07-09-2016 - Đã xem: 747

Xác định nhận thức của học sinh THCS (Trung học cơ sở) đối với vấn đề sức khoẻ tâm thần, từ đó đưa ra định hướng nhằm nâng cao nhận thức về sức khoẻ tâm thần cho học sinh THCS.

HÀNH VI TỰ GÂY TỔN THƯƠNG

Đăng lúc: 05-09-2016 - Đã xem: 643

Tự gây tổn thương là một hiện tượng nổi bật nơi tuổi thanh thiếu niên (adolestcent), bao gồm những hành vi cụ thể như: Tự cắt (self-cut) vào người hoặc dùng thuốc lá đang cháy để châm vào cơ thể, thường là nơi cổ tay; Đập đầu hoặc tay chân vào tường hoặc nền nhà…

RANH GIỚI TRONG THAM VẤN TÂM LÝ TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA VIỆT NAM

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 697

Bài viết này tập trung bàn luận về những ranh giới chủ yếu và phổ biến trong lĩnh vực tham vấn tâm lý trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, là nơi mà tôi đã và sẽ hành nghề như một nhà tham vấn tâm lý chuyên nghiệp

ĐỘNG CƠ CHỌN NGÀNH TÂM LÝ HỌC

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 558

Theo kết quả nghiên cứu của Stewart, R., Hill, K., Stewart, J., Bimler, D., & Kirkland, J. (2005), sau đây là nhóm các động cơ phổ biến để lựa chọn các ngành học trong tâm lý học theo 10 (mười) lĩnh vực khác nhau. Cụ thể, những người theo học ngành tâm lý học có những động cơ khác nhau xuất phát từ những trải nghiệm hay tính cách khác nhau của họ, và thông thường từ động cơ này họ sẽ lựa chọn hướng nghề nghiệp chuyên sâu cho mình sau này.