MƯỜI SỰ THẬT VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN

Đăng lúc: 07-09-2016 - Đã xem: 2816

Sự thật 1. Khoản 20% trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới có các rối loạn hoặc vấn đề về tâm thần.

 

   Sayasan

 

Khoảng một nữa các rối loạn tâm thần bắt đầu trước tuổi 14 và các loại rối loạn được báo cáo từ các nền văn hóa khác nhau. Các rối loạn tâm thần kinh và những điều liên quan dẫn đầu nguyên do của tình trạng thiểu năng của người trẻ. Hầu hết các quốc gia có thu nhấp thấp và trung bình chỉ có một nhà tâm thần cho 1-4 triệu người.

 

Sự thật 2. Các rối loạn tâm thần và lạm dụng thuốc đang dẫn đầu nguyên do thiểu năng trên toàn thế giới.

 

 Veljiana  Veljiana

 

Khoảng 23% thất thoát của toàn năm do bởi tình trạng thiểu năng (ốm yếu) có nguyên do từ các rối loạn tâm thần và lạm dụng thuốc

 

Sự thật 3. Khoảng 800.000 người có hành vi tự tử mỗi năm.

 

  WHO/ P. Virot

 

Trên 800.000 người chết bởi tự tử mỗi năm và tự tử là nguyên nhân thứ hai gây nên cái chết của người từ 15-29 tuổi. Có những chỉ dẫn cho thấy rằng cứ mỗi một người lớn chết vì tự tử thì có hơn 20 người khác đang cố gắng tự tử. 75% các vụ tự tử xuất hiện ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Các rối loạn tâm thần và những tổn hại do dùng rượu đóng góp vào chuyện tự tử trên toàn thế giới. Những chỉ dẫn sớm và quản lý hiệu quả là chìa khóa để đảm bảo rằng con người nhận được sự chăm sóc khi cần

 

Sự thật 4. Chiến tranh và thiên tai có tác động lớn đến sức khỏe tâm thần và sự khỏe mạnh tâm lý.

 

  WHO/ PAHO/ Armando Waak

 

Tỉ lệ về các rối loạn tâm thần có khuynh hướng tăng gấp đôi sau các sự kiện khẩn cấp

 

Sự thật 5. Các rối loạn tâm thần là những yếu tố nguy cơ quan trọng cho các bệnh tật khác, cả những tổn thương có chủ ý hoặc không chủ ý.

 

  WHO/ P. Virot

 

Các rối loạn tâm thần gia tăng nguy cơ của việc tệ hơn từ các bệnh khác, như HIV, bệnh tim mạch, tiểu đường, và ngược lại

 

Sự thật 6. Sự sỉ nhục và kỳ thị chống lại những người bệnh và gia đình của họ đã ngăn chặn người ta trong việc tìm kiếm sự chăm sóc về sức khỏe tâm thần.

 

  Sylvester Kantontoka

 

Sự không hiểu biết và việc cảm thấy sỉ nhục liên quan đến bệnh lý tâm thần đang có khuynh hướng lan rộng. Mặc dù có những chương trình chữa trị hiệu quả cho bệnh tâm thần, vẫn có đó những niềm tin rằng chúng là những thứ không thể chữa trị được hoặc cho rằng những người có rối loạn tâm thần là những người khó khăn, không thông minh, hoặc không có khả năng ra quyết định. Cảm giác bị sỉ nhục này có thể dẫn đến việc lạm dụng, chối bỏ, và cách ly người bệnh khỏi những chương trình chăm sóc và hỗ trợ sức khỏe. Trong hệ thống sức khỏe, người ta thường được chữa trị trong các viện với các khu nhà trông như nhà kho hơn là những nơi để chữa lành.

 

Sự thật 7. Những sự vi phạm quyền con người của những người có rối loạn tâm thần và các thiểu năng tâm lý được báo cáo thường xuyên trong hầu hết các quốc gia.

 

  Harrie Timmermans/ Global Initiative on Psychiatry

 

Những điều này bao gồm sự ngăn chặn về thể lý, sự tách biệt, và chối bỏ các nhu cầu căn bản và sự riêng tư. Vài quốc gia có cấu trúc luật pháp nhìn chung bảo vệ quyền của con người có rối loạn tâm thần.

 

Sự thật 8. Có sự không công bằng rất lớn trong việc đóng góp của những nguồn lực người có kỹ năng cho sức khỏe tâm thần mang tính toàn cầu.

 

  WHO/ P. Virot

 

Sự thiếu thốn các nhà tâm thần/ tâm lý, điều dưỡng tâm thần, và nhân viên công tác xã hội là những rào cản chính cho việc cung cấp các chương trình chữa trị và chăm sóc đối với các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Những quốc gia thu nhập thấp có 0.05 nhà tâm thần và 0.42 điều dưỡng tâm thần trên 100.000 người. Tỉ lệ của nhà tâm thần ở các quốc gia thu nhập cao là cao hơn 170 lần và của điều dưỡng tâm thần là cao hơn 70 lần.

 

Sự thật 9. Có 5 rào cản chính yếu làm tăng dần sự hiện diện các dịch vụ sức khỏe tâm thần.

 

  WHO/ PAHO/ Carlos Gaggero

 

Nhằm tăng dần sự hiện diện các dịch vụ sức khỏe tâm thần, có năm rào cản chính yếu cần vượt qua: Sự vắng mặt của sức khỏe tâm thần trong các lịch trình về sức khỏe công cộng và những chỉ dẫn cho việc gây quỹ; Tổ chức hiện tại về dịch vụ sức khỏe tâm thần; Thiếu vắng sự phối hợp trong chăm sóc ban đầu; Sự không tương xứng về các nguồn lực con người cho sức khỏe tâm thần; và Thiếu hụt các nhà lãnh đạo về sức khỏe tâm thần công cộng.

 

Sự thật 10. Các nguồn lực về tài chính nhằm tăng cường các dịch vụ phải ở mức tối thiểu.

 

  Ma Thiri Nanda 

 

Các cơ quan chính phủ, nhà tài trợ, và những nhóm hiện diện của người sử dụng dịch vụ sức khỏe tâm thần và gia đình của họ cần cùng với nhau làm gia tăng các dịch vụ về sức khỏe tâm thần, đặc biệt ở các quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình. Các nguồn lực về tài chính cần ở mức tối thiểu: 2 đô la trên đầu người mỗi năm  cho các quốc gia thu nhập thấp và 3-4 đô la cho các quốc gia có thu nhập trung bình thấp

 

Ngô Minh Uy, chuyên gia tâm lý

Dịch từ nguồn: http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/en/, tải xuống ngày 29/08/2016

shadow_sanpham