MỐI QUAN HỆ GẦN GŨI CÓ THỂ GIÚP CON NGƯỜI SỐNG LÂU HƠN

Đăng lúc: 08-09-2017 - Đã xem: 2356

Những nghiên cứu trong ngành tâm lý học ngày càng chỉ ra việc tăng cường các mối quan hệ gần gũi, với những người thân trong gia đình, với bạn hữu và với mọi người khác khi có thể sẽ giúp cho con người thấy tốt đẹp hơn và có thể sống lâu hơn.

Mời mọi người đọc chi tiết trong bài này vừa được đăng trên APA ngày 07/09/2017 để thấy rõ hơn: http://www.apa.org/news/press/releases/2017/09/close-relationships.aspx

shadow_sanpham
HIỂU BIẾT CĂN BẢN VỀ THAM VẤN TÂM LÝ CHUYÊN NGHIỆP

Tham vấn (tâm lý) là một mối quan hệ chuyên nghiệp mà ở đó có sự trao quyền cho các cá nhân, gia đình và nhóm khác nhau để đạt được các mục tiêu về sức khoẻ tâm thần, về sự tốt lành, về giáo dục và nghề nghiệp.