KIỂU CHUYÊN GIA SỨC KHỎE TÂM THẦN

Đăng lúc: 13-05-2018 - Đã xem: 638

CÁC DẠNG CHUYÊN GIA SỨC KHOẺ TÂM THẦN: AI CÓ THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ THAM VẤN VÀ TRỊ LIỆU TÂM LÝ

 

Ngô Minh Uy, dịch từ nguồn: http://www.mentalhealthamerica.net/types-mental-health-professionals

 

Như trong nhiều dịp ở nơi này hay nơi khác, tôi có nói về người cung cấp dịch vụ tham vấn và trị liệu tâm lý (sức khoẻ tâm thần) cũng như thế nào là tham vấn và trị liệu tâm lý. Điều mong mỏi là càng ngày càng nhiều người hiểu rõ hơn về tham vấn và trị liệu tâm lý chuyên nghiệp. Bài này tôi dịch từ MHA (Mental Health America) nhằm giúp quý ông bà anh chị em hiểu rõ hơn về các dạng/ kiểu chuyên gia sức khoẻ tâm thần, và ai là người có thể cung cấp dịch vụ tham vấn và trị liệu tâm lý. 

 

1. Những chuyên gia (professional) sức khoẻ tâm thần sau đây có thể cung cấp dịch vụ đánh giá tâm lý và trị liệu; tuy nhiên họ không được quyền kê toa thuốc (trừ một số bang của Bắc Mỹ có được huấn luyện để kê toa)

 • Nhà tâm lý lâm sàng. Một người có bằng tiến sỹ tâm lý học từ một chương trình tâm lý hoc được công nhận/ được chỉ định. Những nhà tâm lý học này được huấn luyện để đưa ra chẩn đoán và cung cấp việc trị liệu cá nhân và nhóm
 • Nhà tâm lý học đường. Một người có bằng cao cấp (advanced degree) về tâm lý học học đường từ một chương trình được công nhận/ được chỉ định. Nhà tâm lý học đường được huấn luyện để đưa ra chẩn đoán, cung cấp trị liệu cá nhân và nhóm, và làm việc với nhân viên trường học để tối đa hiệu quả trong môi trường học đường.

 

2. Những chuyên gia sức khoẻ tâm thần sau đây có thể cung cấp dịch vụ tham vấn tâm lý và cùng với việc huấn luyện và đánh giá đúng. Tuy nhiên họ không thể kê toa thuốc.

 • Nhân viên công tác xã hội lâm sàng. Là một chuyên viên tham vấn có bằng thạc sỹ công tác xã hội từ một chương trình được công nhận. Họ được huấn luyện để đưa ra chẩn đoán, và cung cấp dịch vụ tham vấn tâm lý cá nhân và nhóm, và cung cấp việc quản lý ca và vận động, thường có thể nhìn thấy trong môi trường bệnh viện. 
 • Chuyên viên tham vấn chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề. Là một chuyên viên tham vấn với bằng thạc sỹ về tâm lý, tham vấn, hoặc một lĩnh vực có liên quan. Họ được huấn luyện để đưa ra chẩn đoán và cung cấp dịch vụ tham vấn cho cá nhân và nhóm.
 • Chuyên viên tham vấn sức khoẻ tâm thần. Là một chuyên viên tham vấn với bằng thạc sỹ và nhiều năm trải nghiệm giám sát lâm sàng. Họ được huấn luyện để đưa ra chẩn đoán và cung cấp dịch vụ tham vấn cho cá nhân và nhóm
 • Chuyên viên tham vấn lạm dụng rượu và thuốc có chứng nhận. Là một chuyên viên tham vấn được huấn luyện chuyên biệt về lâm sàng lạm dụng rượu và thuốc. Họ được huấn luyện để đưa ra chẩn đoán và cung cấp dịch vụ tham vấn cho cá nhân và nhóm
 • Điều dưỡng tâm lý trị liệu. Là một điều dưỡng có được đăng ký (registered nurse) được huấn luyện để hành nghề điều dưỡng tâm thần và sức khoẻ tâm thần. Họ được huấn luyện để đưa ra chẩn đoán và cung cấp dịch vụ tham vấn cho cá nhân và nhóm
 • Nhà trị liệu hôn nhân và gia đình. Là một chuyên viên tham vấn tâm lý, được huấn luyện chuyên sâu về trị liệu hôn nhân và gia đình. Họ được huấn luyện để đưa ra chẩn đoán và cung cấp dịch vụ tham vấn cho cá nhân và nhóm
 • Chuyên viên tham vấn mục vụ (pastoral). Là một giáo sỹ được huấn luyện về giáo dục lâm sàng mục vụ. Họ được huấn luyện để đưa ra chẩn đoán và cung cấp dịch vụ tham vấn cho cá nhân và nhóm
 • Chuyên gia đồng đẳng. Chuyên viên tham vấn với trải nghiệm cuộc sống về sức khoẻ tâm thần hoặc sử dụng chất. Họ hỗ trợ các thân chủ vượt qua khó khăn bằng cách nhận diện và phát triển các điểm mạnh của bản thân, và xác lập các mục tiêu. Rất nhiều chương trình hỗ trợ đồng đẳng yêu cầu rất nhiều giờ huấn luyện

 

3. Những nhà trị liệu khác - những nhà trị liệu được huấn luyện với văn bằng cao cấp về một vài dạng liệu pháp, chẳng hạn như nhà trị liệu nghệ thuật, nhà trị liệu âm nhạc

 

4. Những chuyên gia sức khoẻ tâm thần sau đây có thể kê toa, tuy nhiên có thể họ không cung cấp liệu pháp tâm lý

 • Bác sỹ tâm thần. Là một bác sỹ y khoa được huấn luyện chuyên biệt trong chẩn đoán và chữa trị các bệnh tâm thần và cảm xúc. Một nhà tâm thần có thể kê toa nhưng thường thì họ không tư vấn cho bệnh nhân.
 • Bác sỹ tâm thần trẻ em/ vị thành niên. Là một bác sỹ y khoa được huấn luyện chuyên biệt trong chẩn đoán và chữa trị các vấn đề về hành vi và cảm xúc cho trẻ em/ vị thành niên. Họ có thể kê toa thuốc nhưng thường họ sẽ không cung cấp tâm lý trị liệu
 • Nhà thực hành điều dưỡng tâm thần và sức khoẻ tâm thần. Là một nhà thực hành điều dưỡng có được đăng ký với một văn bằng sau đại học và một chương trình đào tạo chuyên biệt trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tâm thần và cảm xúc

 

 

MHA được thành lập ngày 19/02/1909 bởi Clifford W. Beers, một người đã từng mắc rối loạn lưỡng cực (hưng - trầm cảm), cùng với nhà triết học William James và bác sỹ tâm thần Adolf Meyer. Lúc đầu mới thành lập, tổ chức này có tên là Uỷ ban quốc gia về vệ sinh tâm thần, sau đó đổi thành Hiệp hội quốc gia sức khoẻ tâm thần và hiện nay (16/11/2006) mang tên Sức khoẻ tâm thần Hoa Kỳ (Mental Health America). Beers vào năm 1908 đã xuất bản cuốn sách mang tính chấn động có tên “A mind that found itself” (Một tâm trí đã tìm thấy chính nó). 

shadow_sanpham
SỨC KHỎE TÂM THẦN

Tại Việt Nam, tỉ lệ người có các dấu hiệu rối loạn tâm thần theo các báo cáo cho đến hiện nay vào tầm cỡ 19-21% dân số. Có thể vấn đề chẩn đoán vẫn cần được chú ý nhưng con số đó là có thể tin được. Tôi đã từng khảo sát về tình trạng sức khỏe tâm thần của khoảng gần 400 người lớn Việt Nam bằng bảng hỏi về “Trục sức khỏe tâm thần” (MHC-SF Adult) thì nhận thấy với nhóm này có tỉ lệ vào khoảng: Số người khỏe mạnh chừng 30-35%, số người yếu kém về sức khỏe tâm thần cũng vào khoảng 20%, còn lại là 45-50% là những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần nhưng không đến mức nghiêm trọng.

TLH ỨNG DỤNG CHO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI AP002

KHAI GIẢNG KHÓA AP002, ngày 04/06/2018, lúc 18.00 (06 giờ tối)

Chương trình đào tạo về Tâm lý học ứng dụng cho cuộc sống hiện đại được soạn thảo nhằm đáp ứng nhu cầu muốn hiểu biết về tâm lý học căn bản cùng những ứng dụng cụ thể của nó nhằm có thể đạt được sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Chương trình đào tạo này được soạn dựa trên nền tảng của tài liệu Tâm lý học ứng dụng cho cuộc sống hiện đại của Weiten và Lloyd.

Weiten, W. & Lloyd, M. A. (2000). Psychology applied to modern life. Adjustment at the turn of the century. (6th Ed). CA: Wadsworth/ Thomson Learning.

THÔNG BÁO THAM VẤN MIỄN PHÍ

Mọi chi tiết cũng như đăng ký tham vấn, xin anh chị em vui lòng liên hệ với chị Trương Thị Thu Thảo theo số điện thoại: 01695244811

HIỂU BIẾT CĂN BẢN VỀ THAM VẤN TÂM LÝ CHUYÊN NGHIỆP

Tham vấn (tâm lý) là một mối quan hệ chuyên nghiệp mà ở đó có sự trao quyền cho các cá nhân, gia đình và nhóm khác nhau để đạt được các mục tiêu về sức khoẻ tâm thần, về sự tốt lành, về giáo dục và nghề nghiệp.