GIỚI THIỆU CHUNG

Đăng lúc: 01-03-2016 - Đã xem: 2720

1

SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU

 

 

 

Tháng 02 năm 2013, WELink được thành lập với mong muốn mang lại một dịch vụ tốt hơn trong lĩnh vực Tâm lý học tại Việt Nam và hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp xã hội. WELink nhận thấy được một cách rõ ràng về tầm quan trọng của mình cho một sứ mạng: THĂNG TIẾN SỨC KHỎE TÂM THẦN* NGƯỜI VIỆT. 

 

Để thực hiện được thành công sứ mạng này, WELink xác định thực hiện hai mục tiêu lớn sau đây: 

1) Một là cung cấp dịch vụ Tham vấn và Tư vấn tâm lý đảm bảo tính khoa học và chuyên nghiệp; và

2) Thúc đẩy sự phát triển chuyên môn của những người hành nghề tâm lý tại Việt Nam thông qua việc huấn luyện và các chương trình khác. 

 

2

TẦM NHÌN

 

Tầm nhìn WELink hướng tới trong quá trình hình thành và phát triển là việc Tạo dựng một mô hình có thể nhân rộng trên toàn quốc về một dịch vụ tâm lý, bao gồm cả việc Phòng ngừa, Chăm sóc và Hỗ trợ; và Duy trì sự phát triển khỏe mạnh của con người.

 

3

TRIẾT LÝ

 

Tâm lý học là một lĩnh vực khoa học còn non trẻ, bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 19, cho đến nay đã xuất hiện các trường phái tiếp cận chính yếu như Phân tâm học, trường phái Hành vi, trường phái Nhân văn, và các trường phái khác xuất hiện về sau này. WELink lựa chọn hướng tiếp cận chủ yếu theo trường phái Nhân văn, với ông tổ là nhà tâm lý học Carl Rogers (1902-1987). Chúng tôi cũng tin rằng CON NGƯỜI LUÔN HƯỚNG TỚI ĐIỀU THIỆN LÀNH, VÀ LUÔN CÓ SẴN TIỀM NĂNG ĐỂ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỐI ĐA CON NGƯỜI CÁ NHÂN CỦA HỌ. 

 

 

4

GIÁ TRỊ

 

Những giá trị WELink luôn theo đuổi trong suốt hành trình phát triển của mình bao gồm:

 

1. Khoa học và Nhân văn

2. Khỏe mạnh và Tươi vui

3. Hợp tác và Sáng tạo

4. Trách nhiệm và Học tập liên tục

 

5

TÊN GỌI VÀ BIỂU TƯỢNG (LOGO)

 

WELink xuất phát từ ý tưởng kết hợp giữa Tây và Đông trong cách tiếp cận tâm lý tại Việt Nam. 

W: Western - Tính khoa học trong kiến thức tâm lý học từ phương Tây 

E: Eastern - Nền tảng văn hóa từ phương Đông

 

Logo WELink được thiết kế bởi anh Nguyễn Văn Toàn (hiện đang là một tu sỹ Phật giáo tại Myanmar), từ ý tưởng của anh Ngô Minh Uy (giám đốc WELink) mang ý tưởng Tây và Đông (biểu tượng theo dạng con triện, với biểu tượng tâm lý học ψ)

 

 

________________________

* Sức khỏe tâm thần được WELink đề cập chính yếu dựa trên định nghĩa của tổ chức y tế thế giới WHO (2005): Người có sức khỏe tâm thần khỏe mạnh là người đạt tới một tình trạng an lạc toàn diện (well-being), ở đó họ có thể:

1. Nhận diện rõ ràng những tiềm năng của bản thân;

2. Giải quyết được những căng thẳng thường ngày;

3. Có khả năng làm việc có hiệu quả và hiệu suất; và

4. Có khả năng đóng góp hữu ích cho cộng đồng. 

 

Tham khảo: WHO. (2005). Promoting Mental Health CONCEPTS - EMERGING - EVIDENCE - PRACTICE. Tải xuống ngày 30/10/2018 tại: http://www.who.int/mental_health/evidence/MH_Promotion_Book.pdf

 

shadow_sanpham
GIÁM ĐỐC WELINK - NGÔ MINH UY

Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tâm lý học, cách riêng với công việc làm tham vấn và hỗ trợ tâm lý cho người Việt Nam, chúng tôi nhận thấy con đường đi của mình cũng như nhiều anh chị em chuyên môn tại đất nước này dường như mới chỉ là những bước đi đầu tiên. Tất cả các học thuyết hay lý luận chúng ta đang có hiện nay từ phương Tây đều cần được chuyển tải qua cách tiếp cận của nền văn hóa Đông Phương, cụ thể là Việt Nam. Bài viết này đăng tải hồ sơ khoa học của Anh Ngô Minh Uy, người sáng lập và đang vận hành WELink với lời kêu gọi: HÃY HÀNH ĐỘNG NHIỀU HƠN NỮA CÙNG VỚI NHAU ĐỂ PHÁT TRIỂN NỀN TÂM LÝ HỌC VIỆT NAM THEO HƯỚNG KHOA HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP.

NGHỀ THAM VẤN TÂM LÝ

Một số anh chị liên hệ với tôi để tìm hiểu về nghề tham vấn tâm lý. Vấn đề thường được nêu lên là “Tôi thấy mình là người có khả năng làm nghề này vì từ khi còn là học sinh trung học, tôi được rất nhiều bạn bè tin cậy và nhờ tư vấn cho những vấn đề của họ”; “Đơn giản là tôi thích được giúp đỡ người khác”; hay “Tôi thấy mình có ích khi giúp người khác giải quyết những vấn đề khó khăn của họ”. Các bạn thân mến, những người này đang làm việc trong các lĩnh vực khác nhau như nhân sự, giáo viên, huấn luyện viên… và họ muốn chuyển sang làm tham vấn tâm lý. Bài viết này của tôi như là một “món quà” tặng cho những ai muốn theo nghề tham vấn tâm lý.

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NGHỀ THAM VẤN VÀ TRỊ LIỆU TÂM LÝ

Tham vấn và trị liệu được xác định là hai lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, tuy vậy trong một khía cạnh khác và có tính phù hợp với bối cảnh Việt Nam, tham vấn và trị liệu có thể được xem như là cùng một lĩnh vực nghề nghiệp với những cấp độ khác nhau tùy thuộc vào người hành nghề và nguồn đào tạo của người đó.