CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKKHAI GIẢNG LỚP CP2.3 (08/2020)

Đăng lúc: 14-06-2020 - Đã xem: 1431

Tham vấn tâm lý hiện đã được nhận diện phổ biến tại Việt Nam, nhất là tại các đô thị như một lĩnh vực có đóng góp vào việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân, tuy vậy lực lượng hành nghề có đủ chuyên môn và kỹ năng thực tế là chưa được như mong đợi (theo đánh giá của WHO và một vài nghiên cứu khác). Trong nỗ lực nâng cao năng lực hành nghề đồng thời theo đuổi mô hình làm việc dựa trên bằng chứng (EBPP), chúng tôi thiết kế khóa đào tạo này theo ba tiêu chí: 

 

KHAI GIẢNG KHÓA 10: THỰC HÀNH THAM VẤN TÂM LÝ

Đăng lúc: 25-05-2017 - Đã xem: 4355

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Tâm lý Chuyên nghiệp WE Link đã xây dựng và đề xuất một chương trình huấn luyện nghiên về thực hành/ ứng dụng có tên là: Kỹ năng và kỹ thuật tham vấn tâm lý (Counseling Skills and Techniques)

KHAI GIẢNG LỚP LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT THAM VẤN (K9 - 25/02/2017)

Đăng lúc: 08-01-2017 - Đã xem: 3509

Khóa 9 được chuẩn bị khai giảng là một khóa học đã có những thay đổi và cập nhật cụ thể sau 08 khóa đã được đào tạo tại WELink trong thời gian hơn 03 năm qua, những thay đổi đó như sau: 1. Tăng thời lượng: từ 126 lên 157 giờ; 2. Tăng cường thời gian thực hành trên lớp các kỹ năng cơ bản; và 3. Tăng thời gian thực hành về các liệu pháp căn bản

CHIÊU SINH KHÓA 8 - THAM VẤN TÂM LÝ (11/2016)

Đăng lúc: 28-08-2016 - Đã xem: 4152

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Tâm lý Chuyên nghiệp WE Link đã xây dựng và đề xuất một chương trình huấn luyện về Lý thuyết và kỹ thuật tham vấn tâm lý (Counseling Theories and Techniques), với mục đích chính yếu nhằm phát triển năng lực chuyên môn cho những người đang thực hành tham vấn cũng như cho tất cả những ai muốn làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ tâm lý cho con người.