CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKKHAI GIẢNG LỚP CP2.3 (08/2020)

Đăng lúc: 14-06-2020 - Đã xem: 1642

Tham vấn tâm lý hiện đã được nhận diện phổ biến tại Việt Nam, nhất là tại các đô thị như một lĩnh vực có đóng góp vào việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân, tuy vậy lực lượng hành nghề có đủ chuyên môn và kỹ năng thực tế là chưa được như mong đợi (theo đánh giá của WHO và một vài nghiên cứu khác). Trong nỗ lực nâng cao năng lực hành nghề đồng thời theo đuổi mô hình làm việc dựa trên bằng chứng (EBPP), chúng tôi thiết kế khóa đào tạo này theo ba tiêu chí: 

 

TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG AP006 (KHAI GIẢNG: 05/08/2019)

Đăng lúc: 03-07-2019 - Đã xem: 1536

Việc học tập về tâm lý học ứng dụng sẽ giúp từng cá nhân có được những nhìn nhận rõ ràng và tốt hơn về con người, đồng thời tăng khả năng thấu hiểu và phát triển chính bản thân cũng như các mối quan hệ xã hội khác nhằm mang lại một cuộc sống khỏe mạnh toàn diện và hạnh phúc.

KHAI GIẢNG KHÓA TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG CHO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI AP005

Đăng lúc: 18-02-2019 - Đã xem: 9371

Việc học tập về tâm lý học ứng dụng sẽ giúp từng cá nhân có được những nhìn nhận rõ ràng và tốt hơn về con người, đồng thời tăng khả năng thấu hiểu và phát triển chính bản thân cũng như các mối quan hệ xã hội khác nhằm mang lại một cuộc sống khỏe mạnh toàn diện và hạnh phúc.

KHAI GIẢNG KHÓA TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG CHO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI AP004

Đăng lúc: 01-11-2018 - Đã xem: 2428

Học Tâm lý học ứng dụng cho cuộc sống hiện đại như là một cách thức để con người trang bị cho mình một "tủ thuốc tâm lý gia đình" , như cách mà tác giả Guy Winch đề cập trong tác phẩm "Sơ cứu" Cảm xúc: Chữa lành những tổn thương trong cuộc sống, được phát hành bản tiếng Việt mới đây do dịch giả Nguyễn Ngoan (2018, NXB: Dân Trí)

KHAI GIẢNG KHÓA TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG CHO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI AP003

Đăng lúc: 20-08-2018 - Đã xem: 2639

Việc học tập về tâm lý học ứng dụng sẽ giúp từng cá nhân có được những nhìn nhận rõ ràng và tốt hơn về con người, đồng thời tăng khả năng thấu hiểu và phát triển chính bản thân cũng như các mối quan hệ xã hội khác nhằm mang lại một cuộc sống khỏe mạnh toàn diện và hạnh phúc.

TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG CHO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI AP003

Đăng lúc: 18-08-2018 - Đã xem: 916

Việc học tập về tâm lý học ứng dụng sẽ giúp từng cá nhân có được những nhìn nhận rõ ràng và tốt hơn về con người, đồng thời tăng khả năng thấu hiểu và phát triển chính bản thân cũng như các mối quan hệ xã hội khác nhằm mang lại một cuộc sống khỏe mạnh toàn diện và hạnh phúc.